Vi elsker legen

 

Legekompetencer kræver øvelse, tid, beskyttelse og muligheder i hverdagen, ligesom legen kræver opmærksomme voksne, som er lyttende og hjælper med rekvisitter til legen og som støtter børnene i at udbygge deres legekompetencer.

Det er helt essentielt, at vi voksne bevidst benytter os af de tre pædagogiske grundpositioner, at gå foran, ved siden af og bagved, når vi ønsker at støtte børnene i deres individuelle læreprocesser. På den måde oplever børnene, at blive fulgt i det, de synes er spændende, at være i en ligeværdig position samt at blive inspireret til noget mere og at komme i strækhøjde, og opleve at de kan andet og mere, end hvad de selv troede muligt.

Ved at arbejde med børnene i mindre grupper sikre vi den tætte kontakt, vi får mulighed for at dele deres begejstring og vi skaber et læringsmiljø, som også understøtter og inkludere børn i udsatte positioner.