Livet i Skoven

 

Naturen som læringsrum

Årets gang i naturen kombineret med et spændende og udfordrende udeliv danner grundlaget for hovedparten af hverdagslivet her i børnehaven. Vi bruger naturen som lærings- og udviklingsrum, fordi vi mener, at ude kan vi gøre alt det, man kan gøre inde, samt alt det, der kun kan gøres udendørs. Naturen giver os ro, fordybelse, motoriske udfordringer og et utal af muligheder. Den giver børnene mange oplevelser, tilsigtede og gennem fri leg, som de kan drage erfaringer og lære af. At være i naturen betyder rummelighed og foranderlighed, her har kun få ting veldefinerede funktioner, hvilket i særlig høj grad udfordrer børnenes kreativitet, fantasi, forestillingsevne, samt deres evne til at tænke såvel konkret som abstrakt.

 

Omsorg og nærvær

Vi ved, at børn kun kan udvikle sig og trives, hvis de er trygge. Derfor prioriterer vi den tætte trygge kontakt mellem barn og voksen fra den første indkøring og gennem hele børnehavelivet. Vi vil være nærværende voksne, som børnene bruger aktivt i hverdagen. Vi vil være kreative kompetente sparringspartnere, som udfordrer og pirrer fantasien, som støtter børnene i at opbygge gode venskaber og gode kompetencer for leg.