Pædagogisk Assistent

 

Vi tilbyder et studiemiljø, hvor du som studerende har vide grænser for at afprøve din viden og dine færdigheder.

Du bliver tilknyttet en bestemt vejleder. Vi forventer, at du viser initiativ og ansvarsfølelse, i arbejdet med egen læring og refleksion. For begge praktikker gælder det, at du deltager aktivt og forberedt både hvis du er ansvarlig for en pædagogisk aktivitet, til vejledning samt til i personalemøder.

I samarbejde med vejleder laver I en plan for vejledningen

Vi vil arbejde på at give den studerende mulighed for at tilegne sig erhvervsfaglig kompetence i et fagligt funderet praksisfællesskab. Praktikken skal understøtte den studerendes tilegnelse af færdigheder, viden og holdninger inden for den pædagogiske assistents jobområder.