Pædagogiske Læreplaner

 

Dagtilbudsloven sætter krav om at udarbejde pædagogiske læreplaner til understøttelse  af dagtilbudslovens formålsbestemmelse, samt  fokus på dagtilbuddets kvalitetsudvikling, dokumentation og læring.

Pædagogiske læreplaner skal sikre, at alle dagtilbud arbejder med læring på en systematisk, synlig og kvalificeret måde. Det ønskes generelt at sikre, at der bliver fokus på alle barnets potentialer og kompetencer, så barnet rustes til det videre liv.

”At lære er at gøre – sammen med andre”

Barnet konstruerer sin egen viden, kultur, forståelse af verden - sammen med andre. Der er tale om en ligevægtsproces, hvor barnets møde med verden på den ene side bliver passet ind i – assimileret i - allerede eksisterende viden, værdier, handlinger eller muligheder, på den anden side bliver de mentale strukturer (viden, værdier og handlinger) ændret – akkommoderet – til at møde verden, på nye måder. Man kan derfor sige, at de væsentlige faktorer, der har betydning for læreprocessen, er det, barnet allerede kan og ved og den motivation barnet har for at bruge den nye viden. Samtidig opfattes læringen også som kropslig og motorisk, fordi det, som barnet laver, sætter spor i hjernen. Barnet skal være aktivt, for at sporene kan sætte aftryk. 

Vi arbejder med afsæt i Næstved Kommunes overordnede læreplaner.

De seks temaer i de pædagogiske læreplaner:

  • Natur , udeliv og science
  • Krop, sanser og bevægelse
  • Sociale kompetencer
  • Kommunikation og sprog
  • Alsidig personlig udvikling
  • Kultur, æstetik og fællesskab