Overgange

 

Overgange
I Næstved kommune er der udarbejdet brobygningsmateriale for henholds- vis overgang fra vuggestue/dagpleje til børnehave og fra børnehave til skole.
En god overgang kræver, at man lærer børnene at kende, så man ved, hvad de interesserer sig for og hvordan de tænker og agerer. Derfor er det vigtigt med et systematiseret samarbejde med de voksne, der kender barnet, såvel de professionelle som forældrene.

”Gode overgange handler om kontinuitet i læring – børnene har lært alt muligt, før de begynder i skolen. Det skal de fortsætte med".
Robert Perry