Kost og bevægelse

Vi ønsker at medvirke til at give børnene en grundlæggende sund kost, uden at indprente dem fanatisme. Her skal være rum for fest & farver, og en god balance mellem hverdag og fest.  Vi tror på, at denne balance bidrager til, at give børnene et godt og naturligt forhold til mad og sundhed, som på sigt bidrager til en sund livsstil.

Vores skov og ”legeplads” er foranderlig for børnene. Vi oplever naturens skiften på tæt hold, og børnene bliver derfor udfordret motorisk ved fx mudrede bakker, sne, vandpytter og lign. 

Hver uge arrangeres der busture, hvor de møder nye motoriske og sanselige udfordringer med f.eks. ujævne å strækninger, klatring, sand mellem tæerne og lign.

 

Se mere omkring vores retningslinje under "Bilag"