NemPlads

NemPlads er en løsning, som gør det nemt og overskueligt at vælge og booke en ledig plads i dagpleje, vuggestue, børnehave og SFO. Der er ikke ventelister, og du ved med det samme, hvor og hvornår dit barn kan starte. Du kan ind- og udmelde dit barn og søge økonomisk fripladstilskud. NemPlads sikre overholdelse af pasningsgaranti og søskendefordel.

Se Næstved kommunes information om NemPlads her.